หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
รองประธานสภา อบต..
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
 
สำนักงานปลัด
 
ปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
 
 
 
 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมยั่งยืน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรพัฒนา”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
 
 
 


 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-5854